آبان پژوه


مطالعات زیست محیطی


در طرح های زیر مطالعات زیست محیطی انجام شده است :

 • خرسان 3
 • ژاوه
 • سد امروله
 • آبیاری و زهکشی قشلاق
 • آلان
 • اندبیل
 • بالاخانلو
 • پساب قروه دهگلان
 • پلرود
 • پیران
 • تامين آب مجتمع
 • تصفيه خانه شهر قروه
 • تصفيه خانه شهر همدان
 • چومان
 • حوزه هراز
 • داخرجين ( نهب)
 • دشت اردبيل
 • دويرج • زيوكه
 • ژاوه
 • سامانه آزاد
 • سد ژاوه
 • سرفيروزآباد و ماهيدشت
 • سنگ آباد
 • سنگ سفيد
 • سوله دوكل
 • سير
 • شنجور
 • قروه و دهگلان
 • قشلاق 1
 • قصريان
 • گاوشان
 • گيلانغرب
 • نازي
 • نياخرم
 • هشتجين