آبان پژوهانتقال و تصفيه خانه آب شرب و صنعت شهر صحنه از سد قشلاق


موقعيت محدوده مطالعاتي

شهر صحنه در مختصات 30،˚34 عرض جغرافيايي و 40،˚47 طول جغرافيايي در محدوده استان كرمانشاه واقع شده ‌است.

اين شهر با مجموع جمعيتي بالغ بر 40 هزار نفر در مسير جاده اصلي تهران كرمانشاه قرار داشته كه اين جاده راه ارتباطي اصلي با مرز عراق مي باشد كه به جاده كربلا مشهور است.

هدف از انجام مطالعات مرحله اول طرح انتقال و تصفيه خانه آب شهر صحنه، انتقال و تصفيه آب موردنياز مصارف شرب و صنعت شهر صحنه مي باشد.