آبان پژوه


تونل انتهایی سامانه

آزاددشت قروه- دهگلان با وسعتي بيش از 220 هزار هكتار در محدوده حدود 140 روستا و 4 شهر گسترده مي‌باشد. بهره برداري از سامانه انتقال آب از سد آزاد با هدف اصلي تامين نياز آبي کشاورزي، شرب و صنعت در دشت قروه- دهگلان دنبال مي‌گردد.

 تونل انتهایي سامانه به طول 10840 متر در اين طرح جهت عبور از ارتفاعات بين دو حوضه آبريز سيروان و قزل‌اوزن در نظر گرفته شده است. با توجه به طول زیاد تونل، زمانبندی طرح، شرایط ژئوتکنیکی مسیر و غیره، حفاری آن به روش مکانیزه و با استفاده از TBM مدنظر قرار گرفته است.

محدوده مورد مطالعه در استان کردستان و شمال‌شرقي شهر سنندج تا شمال‌غربی شهر دهگلان واقع می‌باشد. دسترسی به محل تونل انتهايي از طريق راه آسفالته دهگلان-حسین‌آباد و راه‌های دسترسی روستايی امكان‌پذير است

مشخصات تونل انتهايي سامانه آزاد

شرح

مقدار

روش حفاري

TBM

طول تونل (متر)

10,840

شيب تونل

001/0

قطر داخلي تونل (متر)

0/3

رقوم دهانه ورودي تونل (متر از سطح دريا)

1885

رقوم دهانه خروجي تونل (متر از سطح دريا)

1874