آبان پژوهنیروگاه

سوله دوکل


طرح نیروگاه برقابی سوله دوکل در استان آذربایجان غربی و بر روی رودخانه سوله دوکل واقع می باشد. سیمای عمومی این طرح شامل یک بند انحرافی بر روی رودخانه مزبور،یک مجموعه کانال انتقال آب ، حوضچه فوربی، آشغالگیر و دریچه تعمیراتی راس، یک مجموعه لوله آب بر و یک ساختمان نیروگاه و تجهیزات الکترومکانیکی مربوطه می باشد. مشخصات نیروگاه سوله دوکل به شرح زیر می باشد.

 

اجزای اصلی طرح عبارتند از :

نوع توربینپلتون افقی
ظرفیت نصب2/2*2
انرژی کل17/5گیگاوات ساعت در سال
ارتفاع طراحی440متر
دبی طراحی0.60*2متر مکعب بر ثانیه