آبان پژوه


شبکه آبیاری و زهکشی 

سد آلانموقعيت و وسعت

محدوده اراضي مطالعاتي روستاهاي گزل ابدال و خبر ارخي  از نظر تقسيمات کشوري جزء استان همدان و از نظر حوضه آبريز بخشي از حوضه رودخانه قزل‌اوزن محسوب مي شوند و مجموعاً داراي مساحتي بالغ بر 3000 هكتار مي باشند

مساحت حوضه آبريز
95
كيلومتر مربع
طول رودخانه
21
كيلومتر


اراضي حاصل خيز منطقه آلان که در سال هاي گذشته با شق نهر از رودخانه هاي آلان،
سليم سرابي و . . . آبياري مي شده اند در تمامي اين مدت به علت کاهش دبي پايه اين رودخانه ها
در فصل نياز حداکثر،‌ در بالادست با کمبود آب و کاهش محصول و در پاياب با قطع آب
مواجه مي‌گرديده اند. آسيب پذيري فراوان کمي و کيفي محصولات باغي و کشاورزي منطقه به ويژه در دوره يا دوران هاي خشکسالي نه تنها موجب متضرر شدن اهالي منطقه بوده، بلکه باعث خسارات جبران ناپذير در سطح ملي مي باشد.

هدف اساسي اين مطالعات دستيابي به راه حلهاي اصولي رفع تنگناهاي كمبود آب در منطقه مورد مطالعه مي باشد. از نظر اجتماعي هدف اصلي بالا بردن و بهبود سطح زندگي ساكنين منطقه ، رفع بخشي از مشكلات بيكاري و ايجاد اشتغال از طريق توليد بيشتر محصولات كشاورزي ، دامپروري و صنايع جنبي وابسته خواهد بود. اين مهم با تأمين آب و حفاظت اراضي كشاورزي ، امكانات كشت و آبياري با روش هاي جديد و راندمان قابل توجه فراهم خواهد شد.