آبان پژوه


سایر خطوط انتقال طرح خط انتقال آب و مخزن ذخیره شهر قروه

 

طرح تامین آب کشاورزی روستاهای دولاب، تیرگران، ماموخ

 

طرح خط انتقال آب از تصفیه خانه شهر ایلام به مجتمع پتروشیمی

 

سد مخزنی و نیروگاه چومان و سامانه انتقال آب به حوضه های مجاور داخلی

 

طرح سامانه انتقال آب از سد ژاوه به دشت قروه دهگلان

 

طرح تامین آب اراضی دشت سرفیروزآباد و ماهیدشت