آبان پژوه


سد

ملاصدراطرح سد مخزنی و نیروگاه ملاصدرا در استان فارس، شهرستان اقلید و بر روی رودخانه کر در فاصله حدود کیلومتری بالادست سد درودزن احداث شده است. اهداف اصلی این طرح عبارتند از : - افزایش 100 میلیون متر مکعب حجم دریاچه سد درودزن - تولید 100 مگاوات انرژی برق آبی - جلوگیری از تخریب بیش از 90000 هکتار از اراضی دشت کربال پایین دست سد درودزن در اثر سیلاب های سالانه - بهبود بیش از 4400 هکتار از اراضی دشت کامفیروز - افزایش عمر مفید سد درودزن با کنترل بخش زیادی از رسوبات

 اجزای اصلی طرح عبارتند از : 

 1- سد سنگریزه ای با هسته رسی با ارتفاع 72 متر، حجم مخزن 440 میلیون متر مکعب و حجم بدنه 2864000 متر مکعب
2- سرریز آزاد واقع در تکیه گاه چپ با طول آستانه 88 متر
3- ‌سیستم انحراف آب شامل کالورت دو دهانه، هر دهانه به ابعاد 5*3 متر و طول 310 متر در جناح راست
4- سیستم تخلیه کننده عمقی و آبگیر آبیاری بصورت مجرای فلزی در داخل کالورت انحراف
5- سیستم آب بندی شامل بخش میانی و جناح چپ بکمک پرده تزریق و در جناح راست بکمک دیوار آب بند